Strona Główna » Książki Agnieszki Kosińskiej » Miłosz w Krakowie, SIW Znak, Kraków 2015

Miłosz w Krakowie, SIW Znak, Kraków 2015

Miłosz w Krakowie Agnieszka Kosińska książka

„Miłosz w Krakowie” SIW Znak, Kraków 2015, s. 768, oprawa miękka, wkładki ze zdjęciami.

Miłosz w Krakowie to reportaż z życia Miłosza i jego otoczenia, w oparciu o dziennik jego sekretarki, Agnieszki Kosińskiej. Opis codzienności pisarza, rozmowy, tajemnice procesu twórczego, portrety innych pisarzy (m.in. Herberta, Różewicza, Herlinga-Grudzińskiego, Iwaszkiewicza, Gombrowicza, Oskara Miłosza) i kobiet w życiu pisarza (m.in. ważnej a nieznanej relacji z Jadwigą Tomaszewicz, żony Sergiusza Piaseckiego), portrety synów, przyjaciół, wszystko to na tle Krakowa. Choć akcja toczy się u schyłku życia pisarza, książka opisuje, jak w soczewce, całość tego bogatego i długiego życia. Zawiera również niepublikowaną, niedokończoną ostatnią książkę noblisty poświęconą starości, dyktowaną sekretarce w 2004 roku. Książkę ilustrują niepublikowane zdjęcia z prywatnego archiwum Agnieszki Kosińskiej oraz Andrzeja i Czesława Miłoszów.

Indeks osób wymienionych w książce „Miłosz w Krakowie”

Spis treści

 • Wstęp.
 • Jak zostaje się sekretarką noblisty?
 • Pierwsze spotykania Miłosza.
 • Pierwsze lekturowe spotkanie.
 • Rytm życia Miłoszów na Bogusławskiego.
 • Jak pracował Czesław Miłosz czyli o warsztacie twórczym.
  • Rękopisy, ludzie i maszyny.
  • O świętej chwili poczęcia.
  • O komponowaniu tomów wierszy.
  • Forma bardziej pojemna?
  • Drążek gimnastyczny i pierwszy czytelnik.
  • Zmora sekretarek, radość pisarzy: listy, kartki pocztowe, e-maile, czyli korespondencja.
 • Miłosz w Krakowie: dziennik.
 • Indeks: osób.
 • Indeks tytułów.
 • Źródła ilustracji.

Miłosz in Kraków by Agnieszka Kosinska. Znak Publishers, Kraków 2015,  768 pages, photos, indexes, paperback.

The testimony of Czeslaw Milosz and his milieu’s life, written by his personal secretary on the basis of her diary kept over a span of his last eight years in Kraków (1996-2004). An inside account of daily existence of one amongst the most famous Polish and American writers, a Nobel laureate of 1980, including private conversations with Milosz throwing a light onto his creative techniques. The book gives also portraits of his relatives, wives, sons, lovers, friends, some of the most eminent artists of the Polish literature, e.g. Herbert, Herling-Grudziński, Gombrowicz, Iwaszkiewicz, Różewicz, Oskar Miłosz (index of names contains over two thousand entries), all with Kraków in the background. Although everyday events go on in the twilight of Milosz life, the author depicts it as a whole, summarizing and focusing as through lens the poet’s long and rich biography. A reader will find here also latest notes which Milosz dictated to the secretary shortly ahead of his death in summer 2004, reflecting on the old age, death and pain, never published before. Rare documents and photos come from Agnieszka Kosinska private collection and from Czeslaw Milosz archives.

Recenzje wybrane