Lektury Varia | Readings Varia

Lista książek i pism, o przysłanie których CM prosi Jerzego Giedroycia

Tadeusz Boy Żeleński, Słówka; Wilhelm Feldman, Współczesna literatura polska 1864-1917, wiersze Brunona Jasieńskiego, Józefa Czechowicza [lato 1953]; „Nowa Kultura”, „Twórczość”, „Myśl Filozoficzna” [wrzesień 1953]; Aldous Huxley, Philosophie éternelle, Les Portes de la perception; Stefan Żółkiewski, Spór o Mickiewicza; Paul Eluard, Les sentiers et les routes de la poésie [lipiec-sierpień 1954]; Jan Kochanowski [jesień 1954]; Stanisław Trembecki, Kajetan Węgierski, Jakub Jasiński, Szymon Szymonowic [październik 1954]; Simone de Beauvoir, Les Mandarins (listopad 1954); Ignacy Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski; Historia Polski wyd. przez PAN [6 września 1958].

Lista książek, o zwrot których Jerzy Giedroyc prosi CM

Simone Weil; Fiodor Dostojewski, Dniewnik; Stefan Żeromski, Dzienniki; Jean Guitton, Jésus, Albert Camus, La Chute; Astolphe de Custine, Lettres de Russie; Jerzy Pietrkiewicz, Loot and Loyalty; Karl Marks, La Russie et l’Europe [wszystkie książki z biblioteki IL wymienione w liście Giedroycia do CM z 3 października 1958]; Laurence Sterne, Życie i myśli JW Pana Tristrama Shandy w tł. K. Tarnowskiej [grudzień 1958]; gramatyka łacińska, „Rocznik Literacki 1957”; Zygmunt Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej [styczeń 1959].

Czytelników „Kultury” CM prosi o nadsyłanie nieznanych utworów

Teodora Bujnickiego, Tadeusza Hollendra, Władysława Sebyły, Lecha Piwowara, Światopełka Karpińskiego, Leona Szredera, Stefana Napierskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego (jesień IX 1954).

Książki zakupione przez Zygmunta Hertza, na zlecenie CM

[W nawiasach daty wysyłki książek przez ZH do CM do Berkeley].

Kazimierz Bleszczyński, pamiętniki (tu o Brzozowskim); Samuel Pepys; Aleksander Puszkin, Eugeniusz Oniegin; żółta (złota) seria poetycka PIW-u (Dante, Mario de Francesca, Gomulicki, Kasprowicz, Poe, Safona, Tichonow, Tuwim) [lato 1961]; Antologia poezji społecznej, red. CM i Zbigniew Folejewski, tom z 1933, zakupiony na aukcji w Poznaniu; Wacław Rolicz-Lieder; Stanisław Ignacy Witkiewicz, dwa tomy dramatów [maj 1963]; Adam Mickiewicz, Dzieła (16-tomowe Wydanie narodowe) [sierpień 1962]; Nowy Korbut (CM szuka biografii współczesnych autorów), Polski Słownik Biograficzny [1964] i Słownik współczesnych pisarzy polskich, tom III [1964]. Do października 1967 CM otrzymał trzy tomy Nowego Korbuta i trzy tomy Słownika współczesnych pisarzy polskich; Bolesław LeśmianBiblia Wujka [1968]; Jan Kochanowski, Dzieła [luty 1968]; polskie kolędy [wrzesień 1968]; Jerzy Andrzejewski, Apelacja [28 października 1968]; Cyprian Kamil Norwid, dzieła w opracowaniu Wiktora Gomulickiego [koniec 1968 – początek 1969]; uzupełnia systematycznie Nowego Korbuta; Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski [pierwsza połowa 1969]; słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski [styczeń 1969]; Encyklopedia PWN (?) [29 III 1961], w której notabene CM figuruje jako „wróg Polski Ludowej”.

[koniec modułu Varia]

Lista modułów

  1. Lektury Czesława Miłosza | Wstęp
  2. Lektury Czesława Miłosza | do 1939
  3. Lektury Czesława Miłosza | 1940 – lato 1960
  4. Lektury Czesława Miłosza okresu kalifornijskiego | Jesień 1960-1993
  5. Lektury Czesława Milosza okresu 1994-2004
  6. Lektury Czesława Miłosza | Varia (bieżąca strona)