Lektury okresu 1994-2004 | Readings 1994-2004

Książki, teatr, film, obrazy, muzyka, czasopisma | Books, theatre, pictures, paintings, music, magazines.

Indeks osób wymienionych w książce Agnieszki Kosińskiej „Miłosz w Krakowie”

książki:

Jerzy Andrzejewski, Miazga „nie mogę tego czytać” RP II 241; Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999, oprac. Bogdan Czaykowski [2003]; Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka [2003]; Stanisław Brzozowski, Komentarze poetyckie, oprac. Marta Wyka [2002]; Albert Camus, Pierwszy człowiek [1995]; Iza Chruślińska, Była raz „Kultura”. Rozmowy z Zofią Hertz [1995]; Marian Czuchnowski, Dama w jedwabnym płaszczu deszczowym [2003]; Umberto Ecco, Wahadło Foucoulta [początek 1994]; Jan Paweł II, encyklika Fides et ratio [między 1998 a 2000]; list pasterski Novo millennio ineunte [2001]; List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów [1999]; Konstanty Ildefons Gałczyński, Poemat dla zdrajcy [kolejna lektura 2003]; Jerzy Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce [1995]; Witold Gombrowicz: Dziennik [fragmenty, ponownie 2003 – 2004]; Manuela Gretkowska, Polka [2001]; Natan Gross, Jak to było z tą karuzelą, „Nowiny-Kurier”, Tel Awiw [2003]; John Guzlowski, Język mułów i inne wiersze / Language of Mules [2003]; Julia Hartwig, Zobaczone [1999]; Nie ma odpowiedzi [2001]; Paweł Hertz, Sposób życia; Gra tego świata; Michel Houellebecq, Les particules élémentaires [1998] „przypadkiem przeczytałem powieść francuską, która jest teraz sensacją w Paryżu. (…) to, co znamy z obrazów Bacona. (…) Rozpaczliwa książka, przerażająca” RP I 807-8; Ivar Ivask, elegie [2003]; Tony Judt, Past Imperfect: French Intellectuals 1944-1956 [1994]; Franciszek Karpiński, Mazurek [2003]; Anna Keryl, Sonety do życia i do śmierci [1998]; Jan Kochanowski, Treny, przekł. na j. angielski Stanisława Barańczaka i Seamusa Heaneya [1996]; Stefan Kisielewski, Dzienniki 1968-1980 [1996]; Ewa Kuryluk, Karol Kuryluk (1910-1967), „Zeszyty Literackie” 1998/62 [1998]; Lament for the Makers: a memorial anthology, red. William Stanley Merwin [1998]; Denise Levertov, The Stream and the Sapphire [1997]; Paweł Lisicki, Doskonałość i nędza [1997]; Herbert R. Lottman, Jules Verne. An Exploratory Biography [2003]; Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz, Boża podszewka [1997-1998]; Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa; Thomas Merton, Dziennik azjatycki [1994]; Bolesław Miciński, Jerzy Stempowski, Listy [1995]; Chantal Millon-Delsol, Bóg na wygnaniu, tł. Dorota Zańko, „Znak” 2001/1 [2001]; Oskar W. Miłosz, Wybór poezji, tł. Bronisława Ostrowska [ponownie 2003]; Małgorzata Musierowicz, Pulpecja; Zygmunt Mycielski, Dziennik 1950-1959; Niby-dziennik [z wielkim zachwytem czytany dziennik]; Zofia Nałkowska, Dziennik, tom V, wojenny [lata 90.] „doznałem wstrząsu (…) ton rozdzierający” A 226; Beata Obertyńska, wiersze; Hermann Oldenberg, Życie, nauczanie i wspólnota Buddy [1994]; Zbigniew Podgórzec, Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim [między 1993 a 1997]; Pieśni ludowe, celtyckie, germańskie, romańskie, spolszczył Edward Porębowicz [2003, ponowna lektura bardzo wysoko cenionej przez CM książki]; Joanna Pollakówna, Myśląc o obrazach [1994 lub 1995]; Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi [1995]; Joanne Rowling, Harry Potter; Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi [1999]; Jarosław Marek Rymkiewicz, Mickiewicz, czyli wszystko [1994]; Marek Skwarnicki, Intensywna terapia; Wisława Szymborska, Chwila [2003]; Frank J. Tipler, The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead [1995]; Tomek Tryzna, Panna Nikt. Tajemnicza powieść o dojrzewaniu [1994]; Tora Pardes Lauder, księga I Bereszit [2001]; Julian Tuwim, Wiec [ponownie 2003]; Zbigniew Uniłowski, Wspólny pokój [ok. 1998, ponowna lektura]; Tomas Venclova, Aleksander Wat: life and art of an iconoclast [1996]; Andrzej Walicki, Spotkania z Miłoszem. Zniewolony umysł po latach [po 1993]; Aleksander Wat, Sny sponad Morza Śródziemnego (z tomu Wiersze śródziemnomorskie); Adam Ważyk, Pożegnanie Inkipo [2003]; Józef Weyssenhoff, Erotyki [2003]; Mariusz Wilk, relacje z Wysp Sołowieckich, drukowane w „Kulturze” [1997]; Karol Wojtyła, Tryptyk rzymski [2003]; Andrzej Wróblewski, Być Żydem… Rozmowa z Dagiem Halvorsenem o Żydach i antysemityzmie Polaków; Adam Zagajewski, Obrona żarliwości; W cudzym pięknie, Pragnienie. Materiały do książki CM Wyprawa w Dwudziestolecie (1998): roczniki „Przeglądu Wileńskiego” Ludwika Abramowicza z lat 1912-1914, 1922-23, 1927, 1929 [lato 1996]; prasa międzywojenna.

teatr:

T. S. Eliot, Ziemia jałowa, w tłum. CM, warsztat poetycki studentów trzeciego roku Wydz. Aktorskiego PWST w Krakowie, opieka pedagogiczna Monika Rasiewicz, piwnica przy ul. Kanoniczej [prem. 14 czerwca 1993]; Adam Mickiewicz, Dziady – dwanaście improwizacji, reż. Jerzy Grzegorzewski, Kraków, Stary Teatr [1996].

film:

Edi, reż. Piotr Trzaskalski [jesień 2002]; Lista Schindlera, reż. Steven Spielberg [1993 lub 1994]; Pinokio, reż. Roberto Begnigni [2003]; Pod słońcem Toskanii, reż. Audrey Welles [2003]; Prosta historia, reż. David Lynch [między 2000 a 2002]; Przełamując fale, reż. Lars von Trier „nikczemne spekulowanie na (…) uczuciach” religijnych RP II 457; Złotopolscy, serial TVP [1998-2002].

[koniec modułu 1994 – 2004]

Lista modułów

  1. Lektury Czesława Miłosza | Wstęp
  2. Lektury Czesława Miłosza | do 1939
  3. Lektury Czesława Miłosza | 1940 – lato 1960
  4. Lektury Czesława Miłosza okresu kalifornijskiego | Jesień 1960-1993
  5. Lektury Czesława Milosza okresu 1994-2004 (niniejsza strona)
  6. Lektury Czesława Miłosza | Varia