Spis pierwszych wydań dzieł Czesława Miłosza.

List of First Editions of Czeslaw Milosz’s Works.

Lista zawiera: rok pierwszego wydania, miejsce wydania oraz wydawcę.

Opracowała: Agnieszka Kosińska.

1933 Poemat o czasie zastygłym. Wilno: Koło Polonistów Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego.

1936 Trzy zimy. Warszawa-Wilno: Związek Zawodowy Literatów Polskich.

1939 [właściwie 1940, tom konspiracyjny] Jan Syruć [pseudonim CM] Wiersze.

1943 Świat, poema naiwne. Warszawa [tom rękopiśmienny przygotowany przez autora w jednym egzemplarzu].

1945 Ocalenie. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.

1953 Zniewolony umysł. Paryż: Instytut Literacki.

1953 Światło dzienne. Paryż: Instytut Literacki.

1955 Zdobycie władzy. Paryż: Instytut Literacki.

1955 Dolina Issy. Paryż: Instytut Literacki.

1957 Traktat poetycki. Paryż: Instytut Literacki.

1958 Kontynenty. Paryż: Instytut Literacki.

1959 Rodzinna Europa. Paryż: Instytut Literacki.

1962 Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. Paryż: Instytut Literacki.

1962 Król Popiel i inne wiersze. Paryż: Instytut Literacki.

1965 Gucio zaczarowany. Paryż: Instytut Literacki.

1969 Widzenia nad Zatoką San Francisco. Paryż: Instytut Literacki.

1969 Miasto bez imienia. Paryż: Instytut Literacki.

1969 History of Polish Literature. London-New York: The Macmillan Company.

1972 Prywatne obowiązki. Paryż: Instytut Literacki.

1974 Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Paryż: Instytut Literacki.

1977 Emperor of the Earth. Modes of Eccentric Vision. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.

1977 Ziemia Ulro. Paryż: Instytut Literacki.

1979 Ogród nauk. Paryż: Instytut Literacki.

1981 Traktat moralny. Paryż: Instytut Literacki.

1982 Hymn o Perle. Paryż: Instytut Literacki.

1983 Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego ­wieku. Paryż: Instytut Literacki.

1984 Nieobjęta ziemia. Paryż: Instytut Literacki.

1985 Zaczynając od moich ulic. Paryż: Instytut Literacki.

1987 Kroniki. Paryż: Instytut Literacki.

1989 Metafizyczna pauza. Wybór, opracowanie i wstęp Joanna Gromek. Kraków: Wydawnictwo Znak

1990 Rok myśliwego. Paryż: Instytut Literacki.

1991 Dalsze okolice. Kraków: Wydawnictwo Znak.

1992 Szukanie ojczyzny. Kraków: Wydawnictwo Znak.

1994 Na brzegu rzeki. Kraków: Wydawnictwo Znak.

1996 Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.

1996 Legendy nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

1997 Abecadło Miłosza. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

1997 Piesek przydrożny. Kraków: Wydawnictwo Znak.

1997 Życie na wyspach. Wybór i opracowanie Joanna Gromek. Kraków: Wydawnictwo Znak.

1998 Inne abecadło. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

2000 To. Kraków: Wydawnictwo Znak.

2000 Abecadło. [wydanie w jednym tomie: Abecadło MiłoszaInne abecadło]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

2002 Druga przestrzeń. Kraków: Wydawnictwo Znak.

2002 Wielkie pokuszenie; Bieliński i jednorożec. Toruń: Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

2002 Orfeusz i Eurydyka. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

2004  Spiżarnia literacka. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

2004 O podróżach w czasie. Wybór, opracowanie i wstęp Joanna Gromek. Kraków: Wydawnictwo Znak

2006  Wiersze ostatnie. (Zebrane i przygotowane do druku przez Agnieszkę Kosińską). Kraków: Wydawnictwo Znak.

2012 Góry Parnasu. Science fiction. Przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła A. Kosińska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Spis pierwszych wydań prac przekładowych Czesława Miłosza, korespondencji oraz ważniejszych prac redakcyjnych i innych.

List of First Editions of Czeslaw Milosz’ Translations, Letters, Editorial and Other Works.

Lista zawiera rok pierwszego wydania dzieła.

1933 Czesław Miłosz, Zbigniew Folejewski: Antologia poezji społecznej 1924-1933.

[1942] Jacques Maritain: Drogami klęski.

[1942] Pieśń niepodległa. Poezja polska czasu wojny.

1945 Czesław Miłosz: Wiersze pół-perskie.

1956 Raymond Aron: Koniec wieku ideologii.

1957 Jeanne Hersch: Polityka i rzeczywistość.

1957 Daniel Bell: Praca i jej gorycze.

1958 Simone Weil: Wybór pism.

1959 Kultura masowa.

1960 Węgry.

1965 Postwar Polish Poetry. An Anthology.

1967  Wiersze [Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy].

1968 Zbigniew Herbert: Selected Poems.

1973 Czeslaw Milosz: Selected Poems.

1976 Lettres inédites de O.V. de L. Milosz à Christian Gauss.

1976  Utwory poetyckie. Poems [Ann Arbor: Michigan Slavic Publications].

1977 Aleksander Wat: Mediterranean Poems.

1977 Aleksander Wat: Mój wiek. Pamiętnik mówiony.

1978 Czeslaw Milosz: Bells in Winter.

1979 Księga Psalmów.

1980 Księga Hioba.

1981 Ewangelia według Marka.

1981 Aleksander Fiut: Rozmowy z Czesławem Miłoszem.

1982 Księgi pięciu megilot.

1983  Ewa Czarnecka [Renata Gorczyńska]: Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze.

1983 Czeslaw Milosz: The Witness of Poetry.

1984  Czeslaw Milosz: The Separate Notebooks.

1985 Anna Swir: Happy as a Dog’s Tail.

1985 Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983. Opracował Konrad Piwnicki [właściwie Krzysztof Kopczyński].

1985 The Noble Traveller. The Life and Writings of O.V. de L. Milosz. Edited and Selected by Christopher Bamford. Introduction by Czeslaw Milosz.

1986 Apokalipsa.

1986  Mowa wiązana.

1986  Czesław Miłosz, Melchior Wańkowicz: Korespondencja 1951‑1956.

1987 Conversations with Czeslaw Milosz by Ewa Czarnecka and Aleksander Fiut.

1988 Czeslaw Milosz: The Collected Poems 1931-1987.

1989 Księga Mądrości.

1989 [1987] Metafizyczna pauza.

1989 Thomas Stearns Eliot: Jałowa ziemia.

1989 Aleksander Wat: With the Skin.

1991 Thomas Merton, Czesław Miłosz: Listy.

1991 Czeslaw Milosz: Beginning with My Streets. Essays and Recollections.

1992 Haiku.

1992 Zygmunt Hertz: Listy do Czesława Miłosza 1952-1979.

1993 Oskar Miłosz: Storge.

1993 Historia literatury polskiej do 1939 roku. Przełożyła Maria Tarnowska.

1994 Wypisy z ksiąg użytecznych.

1996 A Book of Luminous Things. An International Anthology of Poetry. Edited and with an Introduction by Czeslaw Milosz.

1996 Anna Swir: Talking to My Body.

1997 Striving Towards Being. The Letters of Thomas Merton and Czeslaw Milosz.

1997 Życie na wyspach.

1998 Antologia osobista. Wiersze, poematy, przekłady.

1998 Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950.

1999 Denise Levertov: Żółty tulipan. Przełożył, opracował i wstępem poprzedził Czesław Miłosz.

1999 Juliusz Słowacki: Godzina myśli. Lekcja literatury z Czesławem Miłoszem.

1999 Julian Tuwim: Bal w operze. Lekcja literatury z Czesławem Miłoszem.

1999 William Shakespeare: Jak wam się podoba [w:] William Shakespeare: Dwanaście dramatów, tom 2. Bertelsmann Media.

2000 [1999] Wyprawa w dwudziestolecie.

2001 Jarosław Iwaszkiewicz: Noc w polu. Lekcja literatury z Czesławem Miłoszem.

2001 Czeslaw Milosz: New and Collected Poems 1931-2001.

2001 Czeslaw Milosz: To Begin Where I Am. Selected Essays.

2001  Wisława Szymborska: Miracle Fair. Selected poems. Foreword by Czeslaw Milosz.

2002 Jane Hirshfield: Uważność. (wstęp C.M.).

2002 O tożsamości.

2003 Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939. (w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

2004  William Butler Yeats: Odjazd do Bizancjum. Wieża. Sailing to Byzantium. The Tower. Thomas Stearns Eliot: Ziemia jałowa. The Waste Land. (Przekład i wstęp C.M.)

2004 Adam Mickiewicz: Ballady i romanse.Lekcja literatury z Czesławem Miłoszem. (z płytą CD wiersze Mickiewicza czyta C.M.)

2004 O podróżach w czasie.(w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

2005 Czesław Miłosz: „Mój wileński opiekun”. Listy do Manfreda Kridla (1946-1955).

2005 Aleksander Wat do Czesława Miłosza w: Aleksander Wat: Korespondencja. Część pierwsza.

2005 Czesław Miłosz do Aleksandra Wata w: Aleksander Wat: Korespondencja. Część druga.

2006 Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz: Korespondencja.

2006 Czeslaw Milosz: Selected Poems 1931-2004.

2006  Rozmowy polskie 1979-1998. (w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).
2006  Czesław Miłosz. Conversations [Edited by Cynthia L. Haven].

2008 Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz: Listy 1952-1963.

2008 Wiersze i ćwiczenia. …dość gruby zeszyt w czarnej oprawie wypełniony moimi wierszami…[antologia wierszy własnych i przekładów przygotowana odręcznie przez CM dla Marka Skwarnickiego].

2009 Czesław Miłosz, Ola Watowa: Listy o tym, co najważniejsze.

2010 Czesław Miłosz: Rosja Widzenia transoceaniczne. Tom I.

2010 Rozmowy polskie 1999-2004. (w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

2010 Czesław Miłosz, Konstanty A. Jeleński: Korespondencja.

2011 Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz: Portret podwójny. [korespondencja].

2011 Czesław Miłosz: Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom II.

2011 Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz: Listy 1964 – 1972.

2011 Jerzy Andrzejewski, Czesław Miłosz: Listy 1944 – 1981.

2011 Dedecius – Miłosz. Listy 1958 – 2000.

2011 Wiersze wszystkie.

2012 Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz: Listy 1973 – 2000.

2012 Czesław Miłosz, Tomas Venclova: Powroty do Litwy.

2012  Artur Międzyrzecki i Julia Hartwig, Czesław Miłosz: Korespondencja.

2013 Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945 – 1950.

2013 Poezje wybrane. Wybór i opracowanie Zdzisław Łapiński. Wydanie pierwsze w serii Biblioteka Narodowa.

2013 Rozmowy zagraniczne: 1979-2003. (w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

2014 Traktat o życiu. Myśli wybrane. Wybór i układ Joanna Gromek – Illg.

2014 Listy Czesława Miłosza do Kazimierza Wyki. w: Pod okupacją. Listy.

2015 Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz: Konfrontacje. [korespondencja].

2015 Przekłady poetyckie wszystkie.

2015 Wiersze wszystkie. Wydanie drugie uzupełnione.

2016 Historia literatury polskiej. (pełna wersja, w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

2017 Irena i Tadeusz Byrscy, Czesław Miłosz. Korespondencja.

2017 Rozmowy zagraniczne. Część druga 1980-1994.

2018 W cieniu totalitaryzmów. Publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej. (w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

2019 Jan Błoński, Czesław Miłosz: Listy 1958-1997.

2019 Rozmowy zagraniczne. Część trzecia: 1980-1997. (w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

2019 Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951-2004. Część 1 i 2. (dwa tomy, w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

2020 Czesław Miłosz, Krystyna i Czesław Bednarczykowie. Korespondencja.

2020 Z archiwum. Wybór publicystyki z lat 1945-2004 (w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

2020 Bibliografia przedmiotowa 1932-2020. Wybór (w serii: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

2021 Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Braterstwo poezji. Korespondencja, wiersze i inne dialogi 1947-2013.

Powyższa lista będzie uzupełniana. Więcej informacji na temat dzieł Czesława Miłosza, ich kolejnych wydań, edycji drugoobiegowych (poza cenzurą) oraz tłumaczeń zawiera najobszerniejsza do tej pory publikacja pt. Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych. Opracowała Agnieszka Kosińska przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka. Kraków – Warszawa: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Spółka z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i  Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 2009, 888 s.; indeks tytułów i nazw osobowych.