Strona Główna » Książki Agnieszki Kosińskiej » Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych

Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych

Czesław Miłosz Bibliografia druków zwartych Agnieszka Kosińska książka

„Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych”. Opracowała Agnieszka Kosińska przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka.

English description – press here.

Objętość: 888 (LXX + 816) stron. Oprawa twarda. Rok wydania: październik 2009.

 • Konsultacja naukowa: Prof. dr hab. Jadwiga Czachowska
 • Wstęp, kalendarium, adnotacje, opracowanie Aneksu: A. Kosińska
 • Indeksy: A. Kosińska, Jan Szczurek, K. Kasperek.

Wydawcy:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM (Kraków)
 • Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Warszawa)

Pierwsze (w świecie) opracowanie bibliograficzne twórczości Czesława Miłosza, obejmujące wszystkie wydania książek pisarza, od debiutu w 1930 roku do 2008 roku (włącznie): pierwsze wydania oraz następne, wydania drugoobiegowe (poza cenzurą) a także tłumaczenia na języki obce.

Jest to również całościowe ujęcie twórczości Miłosza w formie bibliografii adnotowanej, tzn. zawierającej, oprócz dokładnego adresu wydawniczego książki oraz spisu jej zawartości, również informacje o procesie powstawania utworu, o warsztacie pisarza, o edytorskich decyzjach autora, o zmianach w stosunku do wydania pierwszego, o cechach szczególnych opisywanego egzemplarza. Każdy druk opisywany jest w miarę możliwości z autopsji.

Bibliografia zawiera również kalendarium życia i dzieła noblisty oraz opracowania  jego twórczości. Niezbędnym narzędziem ułatwiającym poruszanie się po dziele pisarza oraz po tej publikacji są indeksy liczące 300 stron.

Aneksie zamieszczono tekst „Miłosz a bibliografia polska”, napisany specjalnie do tej publikacji, a będący obszernym komentarzem do dziejów powojennej polskiej bibliografii literackiej, pióra jej współtwórczyni Profesor Jadwigi Czachowskiej. Tekst ilustrują, publikowane po raz pierwszy, reprodukcje ankiet bio-bibliograficznych, które wypełniał Miłosz w związku z bibliografiami powstającymi w Polsce od lat 50. oraz reprodukcje korespondencji  Miłosza (w latach 1951 – 1997) z redakcją Słownika współczesnych pisarzy polskich oraz słownika Współcześni polscy pisarze i badacze literatury.

Spis treści

Wstęp.

 1. Kalendarium życia i twórczości.
  • Spis pierwszych wydań dzieł Czesława Miłosza.
  • Spis pierwszych wydań prac przekładowych Czesława Miłosza, ważniejszych prac redakcyjnych i innych.
 2. Twórczość.
 3. Prace przekładowe.
 4. Prace redakcyjne.
 5. Korespondencja.
 6. Rozmowy.
 7. Wybory wierszy.
 8. Wybory esejów.
 9. Wybory wierszy w językach obcych.
 10. Wybory esejów w językach obcych.
 11. Edycje dzieł zebranych.
 12. Teksty różne.
 13. Miscellanea.
 14. Opracowania:
  • Autokomentarze, rozmowy.
  • Monografie, biografie, zbiory szkiców.
  • Studia poszczególnych zagadnień.
  • Numery monograficzne pism.
  • Wspomnienia, albumy.
  • Filmy dokumentalne i reportaże.
  • Bibliografie.
 15. Aneks
  • Jadwiga Czachowska: Miłosz a bibliografia polska.
 16. Indeksy:
  • Indeks tytułów.
  • Indeks nazw osobowych.
  • Indeks tytułów czasopism.

Recenzje wybrane

 

Agnieszka Kosińska: Czeslaw Milosz. A Bibliography of non-serial Publications, Kraków – Warszawa 2009, 888 pages, indexes, hardcover.

The first complete Miłosz international bibliography, with collaboration of Jacek Błach and Kamil Kasperek. Based on methodology developed by Agnieszka Kosińska under scientific supervision of Professor Jadwiga Czachowska.

It covers all the Miłosz’s book editions from his literary début in 1930 till 2008 (inclusive): first editions, reprints in books and periodicals, samizdat editions, translations into foreign languages and works about Miłosz.

Publishers: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM (Kraków), Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Warszawa).

Table of Contents

Introduction.

 1. Life and Writings Chronology.
  • List of First Editions of Czesław Miłosz’s Works.
  • List of First Editions of Czesław Miłosz’s Translations, Editorial and Other Works.
 2. Works by Czesław Miłosz.
 3. Translations.
 4. Editorial Works.
 5. Correspondence.
 6. Conversations and Interviews.
 7. Collections of Poems.
 8. Collections of Essays.
 9. Collections of Poems in Foreign Languages.
 10. Collections of Essays in Foreign Languages.
 11. Editions of Collected Works.
 12. Various Texts.
 13. Miscellanea.
 14. Works about Miłosz.
  • Self – commentary, Conversations.
  • Monographs, Biographies, Collections of Studies.
  • Studies of Particular Problems.
  • Periodical Editions Devoted to Miłosz.
  • Remembrances, Photographic Albums.
  • Documentary Films and Reportages.
  • Bibliographies.
 15. Appendix:
  • Jadwiga Czachowska: Czesław Miłosz and Polish Literary Bibliography.
 16. Indexes
  • Index of Titles
  • Index of Names.
  • Index of Journal and Periodical Names.