Agnieszka Kosińska: Glosa do Wierszy ostatnich Czesława Miłosza

Pierwszy w literaturze o Miłoszu opis warsztatu twórczego pisarza. Poszerzony opis zawiera książka Miłosz w Krakowie.Tekst Glosy wraz ze skanami rękopisów wierszy CM ukazał się w: „Kwartalnik Artystyczny” nr 3-4/2006. Włączony do książki: Rozmowy o Miłoszu. Świat Książki, Warszawa 2010. Fragment tekstu został zamieszczony w: Czesław Miłosz, Wiersze tom 5. Dzieła zebrane Czesława Miłosza. Wydawnictwo Znak, Kraków 2009. … Czytaj więcej