Agnieszka Kosińska (ur. 1967 w Dębicy) absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów na kierunku Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Pisarka, edytorka, bibliografka.

Od października 2017 roku kierownik Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, obejmującego m.in. Pałac Czapskich i Pawilon Józefa Czapskiego, mieszczącego się przy ul.J.Piłsudskiego 10-12-14 w Krakowie. Kuratorka wystaw malarstwa i dzienników Józefa Czapskiego oraz malarzy jego kręgu.

W latach 1996-2004 osobista sekretarka i współpracowniczka Czesława Miłosza. Od śmierci pisarza w 2004 roku do czerwca 2016 kustosz mieszkania i archiwum poety w Krakowie. Od 1996 do 2016 agent literacki i opiekun praw autorskich do utworów CM w Polsce i na świecie. Organizatorka cyklu edukacyjnych otwartych wykładów na temat pisarza w jego mieszkaniu w Krakowie odbywanych w latach 2005 – 2016. Współautorka wystawy Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło. Kraków-Lipsk, 2005.

Edytorka ostatniego tomu wierszy CM pt.: Wiersze ostatnie, Kraków: Znak 2006, przygotowanego częściowo z rękopisów. Przygotowała do druku i opatrzyła posłowiem niedrukowaną powieść CM Góry Parnasu. Science fiction. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2012. Twórczyni metodologii międzynarodowej bibliografii Miłosza. Autorka, przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka, pierwszego całościowego bibliograficznego opracowania twórczości noblisty pt. Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych, Kraków-Warszawa 2009 (888 stron). Wydała także: Rozmowy o Miłoszu. Warszawa: Świat Książki 2010 oraz opracowała i poprzedziła wstępem wybór wierszy noblisty: Czesław Miłosz. Antologia. Warszawa: Hachette 2012.

Jej prace badawcze i eseistyczne są tłumaczone na języki: angielski, białoruski, bułgarski, kataloński, litewski, niemiecki, rosyjski, serbski i włoski.

Od 2020 roku w piśmie „Kraków”, a obecnie „Kraków i świat” publikuje felietony w cyklu „lubię lubić”.

Od wielu lat pracuje nad kalendarzem życia i dzieła Czesława Miłosza. Najgłośniejsza jej książka to Miłosz w Krakowie, Kraków: SIW Znak 2015.

Matka Mikołaja Jodlińskiego, aktora. Mieszka w Krakowie.