Biogram

Ważniejsze publikacje

 1. Rozmowy.
 2. Rozmowy o pokoleniowej tożsamości.
 3. Rozmowy inne.
 4. Ważniejsze eseje, recenzje, opracowania oraz ich tłumaczenia na języki obce.
 5. Publikacje książkowe oraz ich ważniejsze omówienia.
 6. Ważniejsze prace edytorskie i redakcyjne.
 7. Prace translatorskie.
 8. Prace inne.
 9. Ważniejsze referaty i wykłady.
 10. Ważniejsze rozmowy na temat Czesława Miłosza przeprowadzone z A. Kosińską.
 11. Filmy dokumentalne i audycje radiowe na temat Czesława Miłosza z udziałem A. Kosińskiej i przy jej wsparciu merytorycznym.
 12. Nagrody.

Biogram

Urodziłam się 23 sierpnia 1967 roku w Dębicy.

W roku 1986 ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Jana Wiktora (obecnie im. Króla Władysława Jagiełły) w Dębicy.

W latach 1986-1991 odbyłam studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie filologii polskiej. Pracę magisterską pt. „Model rezydencji szlacheckich w utworach scenicznych Aleksandra Fredry” napisałam i obroniłam pod kierunkiem doc. dr hab. Mariana Tatary.

W 1990 roku zorganizowałam, a następnie do 1999 roku prowadziłam sekretariat Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Od 1991 roku stały współpracownik, a od 1995 do 2004 roku członek redakcji pisma „Dekada Literacka” (DL), na łamach której debiutowałam w 1991 roku jako krytyk literacki.

Od 1992 roku pracownik Krakowskiej Fundacji Kultury (KFK), prowadziłam sekretariat „Dekady Literackiej” oraz sekretariat KFK, a od 1996 członek Zarządu KFK.

W latach 1992-1994 kierownik Księgarni Literackiej KFK przy ul. Sławkowskiej 11 w Krakowie.

W 1994 roku podjęłam studia doktoranckie przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod kierunkiem Prof. Marty Wyki przygotowywałam rozprawę pt. Wokół stereotypu literatury kobiecej (feministycznej). Próba odtworzenia kategorii estetycznych. Zamierzona w formie słownika pisarek polskich, poprzedzona wstępem, byłaby pierwszą w polskim piśmiennictwie syntezą literatury tworzonej przez kobiety od dwudziestolecia do współczesności.  Praca nieukończona.

Sekretarz Międzynarodowej Konferencji Pisarzy (Kraków, 24-28 października 1994).

Członek zespołu przygotowującego koncepcję i wydanie w języku niemieckim pisma pt. „Mixtourˮ, prezentującego kulturalny dorobek Polski na Międzynarodowych Targach we Frankfurcie w październiku 2000 roku. Autorka wywiadu z Marią Nurowską oraz recenzji zamieszczonych w tym piśmie. Zob. I. Rozmowy oraz IV. Ważniejsze eseje, recenzje, opracowania oraz ich tłumaczenia na języki obce.

W latach 1996 – 2004 osobista sekretarka i współpracowniczka Czesława Miłosza. Po jego śmierci do czerwca 2016 roku kustosz mieszkania i archiwum pisarza w Krakowie. Od 1996 do 2016 roku agent literacki oraz opiekun praw autorskich do utworów CM w Polsce i na świecie.

Organizatorka cyklu edukacyjnych otwartych wykładów i seminariów na temat życia i dzieła Czesława Miłosza, odbywanych  od 2005 roku w mieszkaniu pisarza w Krakowie. Od 2005 roku współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.

Współautorka (z Grzegorzem Musidlakiem) wystawy pt. Czesław Miłosz. 1911-2004.  Życie i dzieło. Wystawa, przygotowana w trzech wersjach językowych (polskim, niemieckim i angielskim), była prezentowana w Polsce i za granicą. zob. VIII. Prace inne.

Od 2007 roku kierownik projektu Międzynarodowa Bibliografia Czesława Miłosza. Twórczyni metodologii międzynarodowej bibliografii Miłosza. Pierwszy tom bibliografii ukazał się w 2009 roku pt. Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych. Zob. V. Publikacje książkowe.

Pracuję nad kalendarzem życia i dzieła Czesława Miłosza, zapoczątkowanym na prośbę pisarza w 2002 roku i do jego śmierci tworzonym pod jego merytoryczną opieką. Zob. VIII. Prace inne.

W latach 2012-2014 pracowałam nad opisem sylwetki twórczej Czesława Miłosza. Książka ukazała się w 2015 pt. Miłosz w Krakowie. Zob. V Publikacje książkowe.

Od października 2017 roku kierownik Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, obejmującego: Pałac Czapskich, Kamienicę Łozińskich, Oficynę Łozińskich, Pawilon Józefa Czapskiego oraz XIX wieczny ogród i Lapidarium. Muzeum znajduje się przy ulicy J. Piłsudskiego 10-12-14 w Krakowie.

Kuratorka wystaw malarstwa i dzienników Józefa Czapskiego oraz malarzy z jego kręgu.

W latach 2017-2018 odbyłam podyplomowe studia w zakresie Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ważniejsze publikacje

I. Rozmowy:

I.A. Cykl rozmów z autorkami prozy kobiecej lat 90., ilustrowane cyklem zdjęć portretowych autorstwa Andrzeja Kramarza. Autorki te, poprzez swoje debiuty, zaczynały tworzyć nowy, wyraźny nurt w literaturze polskiej:

„Nie ma słów” ( z Manuelą Gretkowską), „Dekada Literacka” 1995 nr 1.

„Jestem inna” ( z Anną Bolecką ), „Dekada Literacka” 1995 nr 2.

„Jest jakiś wyraźny wzór nad nami” (z Olgą Tokarczuk), „Dekada Literacka” 1995 nr 3.

„Niech się stanie sztuczność.” (z Izabelą Filipiak), „Dekada Literacka” 1995 nr 4.

„Dziwny rodzaj przyjemności.” (z Zytą Rudzką), „Dekada Literacka” 1998 nr 5.

„Die Männer in meinem Leben.” („Mężczyźni mojego życia.”przeł. Marlis Lami) (z Marią Nurowską), „Mixtour” Frankfurt 2000.

I.B. Rozmowy na temat postaci opisywanych w  latach 90. jako uniwersalny, choć tragiczny paradygmat bycia kobietą, zarówno w życiu jak i w literaturze:

„Wolna, sama, niczyja” (z prof. Marią Podrazą-Kwiatkowską o Marii Komornickiej ), DL 1996 nr 10.

II. Rozmowy o pokoleniowej tożsamości:

„Musimy żyć żeby nie umrzeć z nudów” (z Andrzejem Stasiukiem), DL 1996 nr 3.

„W poszukiwaniu pokoleniowej tożsamości” (z Wojtkiem Szumowskim), DL 1996 nr 3.

„Platon, blondynki i Inter Mediolan.” (z Piotrem Maurem), DL 1997 nr 2-3.

„Utracona część Roberta C.” (z Robertem Adamczakiem), „Studium” 1997 nr 7-8 (wiosna-lato).

„Nic ciekawego do roboty nie było.” (z Wojciechem Bonowiczem), „Studium” 1997 nr 9 (jesień).

„Trzeba być bezwzględnym i delikatnym.” (z Marcinem Baranem), „Opcje” 1998 nr 1.

„Sex, kłamstwa i kasety video.” (z Krzysztofem Vargą; rozmowa przeprowadzona wspólnie z Robertem Adamczakiem), „Studium” 1998,  nr 11-12 (wiosna/lato).

III. Rozmowy inne:

„La Suisse n’existe pas.” (ze Stefanem Buszem) DL 1994 nr 11.

„Ucieczka z Lemurii.” (z Adrienem Le Bihanem) DL 1996 nr 6.

„From East and West. Czesław Miłosz interviewed by Agnieszka Kosińska. “Dekada Literacka”. Special Issue. October 1997. Włączona do edycji: Czesław Miłosz: „Rozmowy zagraniczne. Część trzecia. 1980-1997”, opr. E.Pasierski, pt. „Poeci Wschodu i Zachodu”, tł. Maria Zawadzka-Strączek, Kraków Wydawnictwo Literackie 2019.

Wywiad Hustlera. Jerzy Pilch w rozmowie z Agnieszką Kosińską. Zdjęcia Andrzej Kramarz, Hustler. Edycja polska, nr 1, luty 1999.

IV. Ważniejsze eseje, recenzje, opracowania oraz ich tłumaczenia na języki obce:

„On, Gombrowicz.” (o wystawach poświęconych W.Gombrowiczowi), DL 1991 nr 27. [debiut prasowy].

„Tania książka.” (o „Wynurzeniu” Margaret Atwood), DL 1991 nr 29.

„Feministyczna literatura podręczna.” ( o „Opowieści podręcznej” Margaret Atwood), DL 1993 nr 11.

„Kieszonkowy słownik feministyczny.” DL 1993 nr 11.

„Rytm czyli powinność” ( o „Kabarecie metafizycznym” Manueli Gretkowskiej), DL 1994 nr 18/19.

„Absolutna pamięć pewnego pokolenia.” (o „Absolutnej amnezji” Izabeli Filipiak), DL 1995 nr 6.

„bruLion, czyli kto uwolni niedźwiedzie.”, DL 1995 nr 7.

„Literatura choromaniaków.” (o twórczości Michała Choromańskiego ), DL 1997 nr 10-11.

„Oswajanie feminizmu albo czy ten diabeł może być zbawiony. O feminizmie współczesnym polskim i obcym.” (omówienie podstawowych pojęć feministycznych i ich aplikacji na gruncie polskim), DL 1998 nr 3.

„Nim się domknie melodia i dopełni los.” (o „W czerwieni” Magdaleny Tulli), DL 1998 nr 7-8.

„Women’s Prose” [„Współczesna polska proza kobieca”], przeł. William Brand. Esej wprowadzający w: „Critics’ Choice. Polish Literature I”. Katalog promujący literaturę polską na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie w 1998 roku.

„Biblioteka feministyczna”. Projekt wydawniczy dla wydawnictwa Uniwersitas (1998).

„Kobiety w Polsce”. Esej do Przewodnika Encyklopedycznego Państwowego Wydawnictwa Naukowego „Polska 2000”.

„Strategia wykluczania”. (o słowniku „Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik” Grażyny Borkowskiej, Małgorzaty Czermińskiej, Urszuli Phillips), DL 2001, nr 1-2.

„Polska Bridget Jones”. (o twórczości Katarzyny Grocholi), DL 2001, nr 9-10.

„Przerżnąć drzewo piłą”. ( o „Pałówie” Brygidy Helbig), DL 2002, nr 5-6.

„Jan, czyli efekt obcości”. (o Janie Goślickim oraz sporządzenie bibliografii jego prac), DL 2006, nr 5.

„Glosa do Wierszy ostatnich Czesława Miłosza”. „Kwartalnik Artystyczny” 2006, nr 3-4. Opis warsztatu twórczego CM w latach 1996-2004, ilustrowany reprodukcjami rękopisów oraz komputeropisów utworów pisarza. Fragment tekstu zamieszczono w: Czesław Miłosz: Wiersze tom 5. w serii: „Dzieła zebrane Czesława Miłoszaˮ. Kraków: Wydawnictwo Znak 2009. Tekst został włączony do: Agnieszka Kosińska: Rozmowy o Miłoszu. Zob. Publikacje książkowe.

W przekładzie Wery Dejanowej na j. bułgarski ukazał się w piśmie „Europa 2001ˮ, wydanym w związku w polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.

„Samotność albo samotność”. „Zeszyty Karmelitańskie” 2007, nr 4.

„Komentarz do Ody do Stalina przypisywanej Czesławowi Miłoszowi„ [Une Ode (e contro-ode) in cerca d’autore”] w tł. Salvatore Esposito Salvatore w: pl.it. Rassegna italiana di argomenti polacchi 2008. Polonia 1939-1989: la “Quarta spartizione”.

„Miłosz w limbo: fakty i mity”. DL 2009, nr 4.

Komentarz do nieznanego tekstu Czesława Miłosza pt. „Elegiaˮ. Dekada Literacka 2009, nr 4.

„Pisanie biografii – ankietaˮ. DL 2010, nr 4 – 5.

„Czesław Miłosz w świetle dwóch syntez bibliografii i kalendarium”. Referat wygłoszony w ramach międzynarodowej sesji „Świat rodzinny Czesława Miłosza. Czesław Miłosz Mondo Familiare” na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie (1-3 grudnia 2011). Zamieszczony pt. „Kim nie był Czesław Miłoszˮ w: Miłosz. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego 2011. Jego zmienioną wersję przedstawiono na międzynarodowej konferencji pt. „Pogranicze jako doświadczenie wewnętrzne: Miłosz – Brodski – Venclovaˮ, która odbyła się 17-18 października 2015 roku w Sankt Petersburgu oraz w przekładzie A.W. Babanowa na j. rosyjski w materiałach pokonferencyjnych pt. „Pogranicze kak duchowyj opyt: Cz. Miłosz – J. Brodskij – T. Venclowaˮ, wydanej przez Wydawnictwo Iwana Limbacha, Sankt Petersburg 2016.

„Wiersze ostatnie i ars moriendiˮ w przekładzie na j. angielski: pt. “Last Poems and Ars Moriendi” Translated by Arthur Rosman. W: „An Invisible Rope. Portraits of Czeslaw Miloszˮ. Edited by Cynthia L. Haven. Athens: Ohio University Press/Swallow Press 2011. W przekładzie na j. serbski: Poslednije pesme i ars moriendi. w tł. Ljubici Rosic w: Czesław Miłosz: Poslednije pesme. tł. Ljubica Rosić. Kraljevo: Narodna Biblioteka Stefan Prvovenczani 2013.

„Czeladnik. O Oskarze Miłoszu w życiu i twórczości Czesława Miłosza kilka uwagˮ. tłumaczenie na j. litewski: Birute Jonuskaite; tłumaczenie na j. białoruski: Aleg Abłażej [w:] „Laiko pameistrys. Челяднік часу. Czeladnik czasuˮ. Wilno: Homo Liber 2010. Tekst włączony do tomu: Czesława Miłosza północna strona, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury 2011.

Posłowie oraz konsultacje merytoryczne do książki: Nie jestem stąd. O chrześcijańskim obliczu twórczości Czesława Miłosza z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawia Marcin Witan. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2011.

„Biocronologia de Czeslaw Miloszˮ. [Czesław Miłosz: kalendarium] tłumaczenie: Xavier Farre. w: „Turia. Revista Cultural” 2011, nr 99 Junio – Octubre. [kwartalnik].

„Radosny, suwerenny obłokˮ. [o Wisławie Szymborskiej] w: „Krytyka Politycznaˮ, wydanie internetowe 4 lutego 2012 roku. Następnie zamieszczone w: „Zeszyty Literackieˮ 2012 lato, nr 2 (118); oraz w tomie: Zachwyt i rozpacz. Wspomnienia o Wisławie Szymborskiej. Wybór, redakcja i opracowanie Agnieszka Papieska. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN 2014.

„Jadwiga Czachowska, czyli humanistykaˮ. [o Jadwidze Czachowskiej 1922 – 2013] w: „Krytyka Politycznaˮ, wydanie internetowe 5 marca 2013 roku. Następnie zamieszczone w: „Zeszyty Literackieˮ 2013 lato, nr 2 (122).

„W rytmie Miłoszaˮ. w tomie: Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu. Wybór, opracowanie i redakcja Anna Romaniuk. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN 2013.

„Usiąść pod lipami. Rozmowa z Hanną i Jarosławem Czeladkamiˮ. w tomie: Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety. Redakcja naukowa: Małgorzata Czermińska, Andrzej Kasperek. Gdańsk:  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013. Rozmowa dokumentacyjna z właścicielami domu w Drewnicy, w którym mieszkali, po repatriacji z Wileńszczyzny, rodzice Czesława Miłosza.

„Kraków Miłoszaˮ w: „Nowa Dekada Literackaˮ 2014 nr 6.

„Barbara Toruńczyk – Księżna Redaktorˮ w: Księga przyjaciół dla Barbary Toruńczyk, „Zeszyty Literackieˮ Warszawa 2016.

„Paradyˮ. [aforyzmy i inne fragmenty] w: Księga przyjaciół dla Barbary Toruńczyk, „Zeszyty Literackieˮ Warszawa 2016.

„Wieszcz obrotowy, czyli czego nie robi homo sapiens pod wiatr” w: „Topos. Dwumiesięcznik literacki” 2018 nr 1(158). Przedruk w: „Pamiętnik Literacki” Londyn 2018 maj/czerwiec (tom LV).

„Miłosz do reszty świata” [o korespondencji Miłosz-Jan Goślicki oraz Miłosz-Józef Czapski], „Teologia polityczna”, wydanie internetowe 5 lutego 2018.

„Zawiąż-rozwiąż” [małe formy prozo-poetyckie], „Pamiętnik Literacki” Londyn 2018 maj/czerwiec (tom LV).

„Jan Kosiński, chłopak z Wójtowej Woli” w: Małe miasta. W ogrodzie sztuk i działań twórczych. Red. M.Zemło, Błażowa-Lublin-Supraśl 2018, tom XXV.

„Muzeum motyli”, „Czas Literatury” 2019 nr 4 (8).

Bywajcie zdrowi i naelektryzowani! O korespondencji Czapscy-Herbertowie. I nie tylko”, w: „Konteksty. Polska sztuka ludowa” 2019, nr 4 (327).

Konsystencja tego stanu: nie musieliśmy mówić, nazywać. Mogłem myśleć do Ciebie wprost. O korespondencji Czapski-Hering (Czapski do Ludmiły Murawskiej – temat wart osobnej rozprawy)” w: „Konteksty. Polska sztuka ludowa” 2019, nr 4 (327).

Przeżycie, oko, ręka„. O warsztacie twórczym Józefa Czapskiego, w: „Czapski raz jeszcze…Errata do biografii Józefa Czapskiego, pod red. Elżbiety Skoczek i Mirosława A. Supruniuka, Instytut Literatury Kraków 2021.

Czym się napełnia duszę. Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Kostuch, „Afront” 2020 nr 3 (12); włączona do: Agnieszka Kostuch: O literaturze. Otwarcie, MK Kraków 2022.

Abyssus pod stopami a tulipany. Miłosz – Czapski” w: „Peryferie Miłosza, nieznane konteksty, glosy, rozpoznania” pod red. Marka Biernackiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej przy współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Bielsko-Biała 2020.

Laudacja: Michał Muszalik, „Hotel Globo”, Nagroda Poetycka Orfeusz, „Topos” 2022 nr 3 (184).

V. Publikacje książkowe oraz ich ważniejsze omówienia.

Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartychˮ. Opracowała Agnieszka Kosińska przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka. Warszawa – Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską 2009, LXX, 815, [3] s.

Pierwsze w świecie opracowanie całości dorobku twórczego Czesława Miłosza w formie bibliografii adnotowanej.

Omówienia

Jadwiga Czachowska: Słowo wstępne w dyskusji na temat książki Czesław Miłosz, Bibliografia druków zwartych, opracowanej przez Agnieszkę Kosińską przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka. Odczytane na promocji książki 15 grudnia 2009; zamieszczone w: „Dekada Literackaˮ 2011, nr 1-2 (244-245).

Tadeusz Nyczek: Miłosz skatalogowany, „Przekrójˮ z 5 stycznia 2010, nr 1.

Lektor [Tomasz Fiałkowski]: Bibliografia, czyli rzeczywistość. „Tygodnik Powszechnyˮ z 10 stycznia 2010, nr 2. W przekładzie na j. rosyjski Nikity Kuzniecowa: Bibliografia, to jest’ diejstwitielnost’, Nowaja Polsza 2010, nr 1.

Marcin Wilk: Radość i trwoga bibliografizmu. Na marginesie porządków wokół dzieł Czesława Miłosza. „Dziennik Polskiˮ z 15 stycznia 2010.

Krzysztof Myszkowski: (Miłosz opracowany). „Kwartalnik Artystycznyˮ 2010, nr 1 (65).

Dariusz Karłowicz, Dariusz Gawin, Marek Cichocki: w: „Trzeci punkt widzeniaˮ, emisja z 7 lutego 2010 w TVP Kultura.

Renata Gorczyńska: Bibliografia godna noblisty. „Przegląd polski. Tygodniowy dodatek kulturalny Nowego Dziennika.ˮ z 26 marca 2010.

Jan Pieszczachowicz: Miłosz w życiu i bibliografii. „Kraków. Miesięcznik społeczno-kulturalnyˮ kwiecień 2010, nr 4 (66).

Jerzy Kandziora: Czytając bibliografię Czesława Miłosza. „Zeszyty Literackieˮ 2010, nr 3 (111). W przekładzie Kazisa Uscili na j. litewski pt.: Czesławo Miłoszo bibliografiją beskaitant, Šiaurės Atėnai, Vilnius 15 lipca 2011.

Łukasz Tischner: Miłosz jako miara. „Znak. Miesięcznikˮ wrzesień 2010, nr 9.

Marek Bernacki: Oby moje dzieło przyniosło ludziom pożytek…„Teksty drugieˮ 2010, nr 1-2 (121-122). Przedruk w: „Znad Wiliiˮ 2010, nr 1 (41).

Karina Jarzyńska: Czuły inwentarz gospodarski. „Dekada Literackaˮ 2011, nr 1-2 (244-245).

Rozmowy o Miłoszuˮ. Warszawa: Świat Książki 2010, 92, [4] s.

Zbiór rozmów o CM przeprowadzonych z A. Kosińską w latach 2005-2009, ilustrowanych zdjęciami Danuty Węgiel oraz „Glosa do Wierszy ostatnich Czesława Miłosza, ilustrowana reprodukcjami rękopisów Miłosza.

Omówienia

Barbara Gruszka-Zych: Mistrz i Agnieszka. „Gość Niedzielnyˮ z 27 czerwca 2010.

Jan Strzałka: Kontynent Miłosz…słowami Agnieszki Kosińskiej opisany. „Przekrójˮ 29 czerwca 2010.

Krzysztof Lisowski: Sekretarz, majordomus Czesława Miłosza. „Przegląd polski. Tygodniowy dodatek kulturalny Nowego Dziennikaˮ, 2 lipca 2010.

Patrycja Pustkowiak: Marcepan, pierogi i Nobel. „Kultura. Dodatek do Dziennika. Gazety prawnejˮ, 16 lipca 2010.

Łukasz Tischner: Miłosz jako miara. „Znak. Miesięcznikˮ wrzesień 2010, nr 9.

Joanna Szczęsna: W łodzi podwodnej z Miłoszem. „Gazeta Wyborczaˮ 2 listopada 2010.

Marek Bernacki: Agnieszka Kosińska wciąż pracuje przy Bogusławskiego, „Przegląd powszechnyˮ, styczeń 2011, nr 1 (1073). Oraz tegoż omówienie w: Zeszyty Literackie 2010, nr 3 (111) w dziale: Zobaczone, przeczytane.

Jacek Hnidiuk: To był fachura, „Zarysˮ 2011  nr 10 [rocznik].

Paweł Czapczyk: Majordomus z ambicjami. „Twórczośćˮ styczeń 2011.

Miłosz w Krakowieˮ. Kraków: Wydawnictwo Znak 2015, 763, [5] s.

Kalendarz życia i dzieła CM w latach 1996-2004 w oparciu o dziennik jego sekretarki, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu twórczego CM. Zawiera również niepublikowaną, niedokończoną ostatnią książkę noblisty poświęconą starości, dyktowaną A. Kosińskiej w 2004 roku.

Omówienia i rozmowy:

Jacek Cieślak: Czesław Miłosz i jego sekrety. „Rzeczpospolitaˮ, 5 maja 2015, nr 103.

Rozmowa z Andrzejem Franaszkiem w: Dwukropek. Audycja autorska Andrzeja Franaszka. Program 2 Polskiego Radia, emisja: 7 maja 2015.

Lektor [Tomasz Fiałkowski]: Na dworze Starego Króla. „Tygodnik Powszechnyˮ, 7 czerwca 2015, nr 23.

Janusz Rudnicki: Pięć pozycji z Miłoszem. „Gazeta Wyborczaˮ, 9 czerwca 2015, nr. 132.

Rozmowa z Elżbietą Wojnarowską w Księgarni Matras, 9 czerwca 2015, zarejestrowana przez Kanał Telewizji Internetowej Matras.

W formie zmienionej rozmowa pt. „Uczyłam się tego człowiekaˮ, zamieszczona w: „Kraków. Miesięcznik społeczno – kulturalnyˮ maj 2016, nr 5 (139).

Zbigniew Fałtynowicz: O Miłoszu. „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, 2015, nr 2 (23).

Paweł Goźliński: w: Książki. Magazyn do czytania. Wydanie na lato. Numer specjalny, lipiec 1/2015.

Beata Izdebska-Zybała: Miłosz w Krakowie. Książki miesiąca w: „Książki. Magazyn literackiˮ, 2015, nr 7 (226).

Adam Komorowski: Na granicy świata i zaświatów, w Krakowie…Z powodu Miłosza w Krakowie Agnieszki Kosińskiej, „Kraków. Miesięcznik społeczno – kulturalnyˮ lipiec-sierpień 2015, nr 7-8 (129-130).

Andrzej Horubała: Dziennik służebnej. „Do Rzeczyˮ 10-16 sierpnia 2015, nr 33 (132).

Udział w cyklicznym spotkaniu „Pamiętanie Miłoszaˮ w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, 14 sierpnia 2015.

Barbara Gruszka-Zych: Miłosz i miłość. „Gość niedzielnyˮ 16 sierpnia 2015, nr 33.

Zofia Ratajczak: Z Miłoszem, na Bogusławskiego. „Zeszyty Literackieˮ jesień 2015, nr 3 (130).

Artur Szlosarek: Big Brother. „Kwartalnik Artystycznyˮ, 2015 nr 3 (87).

Ewa Kraskowska: Miłosz odchodzi. „Nowa Dekada Krakowskaˮ, 2015 nr 5.

Jakub Beczek: Dyslokacja głazu.„Nowe Książkiˮ, 2015 nr 12.

„Umierałam z Miłoszemˮ. Z Agnieszką Kosińską rozmawia Donata Subbotko. „Książki. Magazyn do czytaniaˮ, grudzień 2015 nr 4 (19).

„Ludzie mnie pytają, jak ty to wytrzymałaś?ˮ, rozmawia Stanisław Brzozowski, w: „Gazeta Olsztyńskaˮ 05.02.2016.

Bogdan Rogatko: I zasnął z policzkiem na rozgrzanej ziemi. O Miłoszu w Krakowie. „Toposˮ, 2016 nr 2 (147).

„Miłosz mistycznyˮ. Rozmawia Ewa Zdrojkowska. VariArt 2015 nr 4.

„Skutki uboczne nieśmiertelnościˮ. Z Agnieszką Kosińską rozmawia Urszula Wolak, w: „Dziennik Polski. Magazyn reporterów Dziennika Polskiegoˮ, Wielkanoc 25.03. 2016, nr 71.

Elżbieta Kiślak: Niedźwiedź z bliska jak żywy. „Teksty Drugie” 2016 nr 2. Recenzja w pdf.

„Geniusz jest kwestią koncentracji”. Rozmawia Mirosław Witkowski, w: „Zamkowe propozycje kulturalne”, Szczecin listopad 2017.

„20 metu su Miloszu”. [rozmawia] Jolanta Miškinyte, „Moteris” 2019, nr 1. Przedruk wersji polskiej pt.”20 lat z Miłoszem” w: „Pamiętnik Literacki” Londyn 2019 czerwiec (tom LVII).

Joanna Bielak: Rydwan Miłosza, „Odra” 2021 nr 6.

VI. Ważniejsze prace edytorskie i redakcyjne.

„Mixtour”. Redaktor i autor pisma prezentującego kulturalny dorobek Polski na Międzynarodowych Targach we Frankfurcie w 2000 roku. Pismo ukazało się w języku niemieckim w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy.

Czesław Miłosz: Wiersze ostatnie. Kraków: Wydawnictwo Znak 2006, 89, [3] s.

Przygotowanie tomu do druku polegające na: zebraniu niedrukowanych za życia Miłosza wierszy pisarza oraz pierwodruków czasopiśmienniczych wierszy publikowanych przez autora w latach 2002-2004. Ustalenie na podstawie rękopisów, maszynopisów, komputeropisów utworów oraz notatek własnych edytora wersji ostatecznych tychże utworów oraz ich datowania. Sporządzenie bibliografii włączonych do tomu pierwodruków. Proces edytorski opisany w: „Glosa do Wierszy ostatnich Czesława Miłosza” oraz w Miłosz w Krakowie. Zob. IV. Ważniejsze eseje, recenzje, omówienia.

Czesław Miłosz: Elegia. Podanie do druku nieznanego tekstu CM oraz opatrzenie go komentarzem. „Dekada Literacka” 2009, nr 4.

Czesław Miłosz. Antologia. Warszawa: Hachette Polska 2012, w serii: Poezja Polska. Wybór, opracowanie, wstęp.

Czesław Miłosz: Góry Parnasu. Science fiction. Warszawa: Krytyka Polityczna 2012, 140, [4] s. Przygotowanie do druku, z maszynopisu, niedrukowanej powieści CM, dodanie do edycji wiersza CM- apokryfu  w wersji autorskiej, pt. „Liturgia Efraimaˮ, mającego związek z powieścią. Napisanie posłowia. pt. Prorok Nowego Świata. Edycja polska w przekładzie na j. serbski Ljubici Rosic ukazała się zimą 2016 w wyd. Laguna pt. Planine Parnasa. Science fiction.

Marek Kusiba: Ryszard Kapuściński z daleka i z bliska, Kraków: Wydawnictwo Znak 2018. Redakcja merytoryczna.

W 2016 roku prace edytorskie nad korespondencją Jan Goślicki – Miłosz (obejmuje ona lata: 1968-1981 oraz lata 90.): ustalenie chronologii, odczytanie i przepisanie rękopisów, sporządzenie metryczek listów, sprawdzenie przepisanych listów (również maszynopisów) z podstawami według przyjętych zasad opracowania.

W 2016 roku prace edytorskie nad korespondencją Czesława Miłosza do Józefa Czapskiego (obejmuje lata: od początku lat 50. do 1984) oraz do Marii Czapskiej (początek lat 50. do 1976): odczytanie i przepisanie rękopisów oraz maszynopisów wraz z odręcznymi dopiskami J. Czapskiego oraz jego aktywną lekturą; ustalenie chronologii, sporządzenie metryczek do listów, sprawdzenie z podstawami, według przyjętych zasad opracowania.

VII. Prace translatorskie.

Allen J. Kucharski: Arden i Księstwo Mediolanu: Jan Kott na obczyźnie; Tamara Trojanowska: Z życzeniami szczęśliwych powrotów: emigracyjne doświadczenie Janusza Głowackiego; Anna Frajlich: Henryk Grynberg: w poszukiwaniu artystycznej i nieartystycznej prawdy. (przekłady wraz z Tomaszem Korzeniowskim) [w:] Życie w przekładzie. Pod redakcją Haliny Stephan. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001.

VIII. Prace inne.

Współautorka projektu kampanii reklamowej „Tygodnika Powszechnego” (2001).

Współtwórczyni programu o książkach Mixtura literacka (dwie edycje w miesiącu) oraz autorka testów w tym programie, produkowanego i emitowanego przez TVP Kraków od lutego do grudnia 2001 roku.

Przygotowanie ekspozycji wydań książek Miłosza i ich tłumaczeń na Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie (październik 2004, dla Instytutu Książki w Krakowie).

Organizacja wykładów oraz wystawy o Miłoszu, a także przygotowanie wykładu o CM na inaugurację pierwszego w Polsce Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach (17 listopada 2004).

Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło. Czesław Miłosz. 1911-2004. Leben und Werk. Przygotowanie wielkoformatowej (15 kolorowych tablic formatu B1) wystawy w polskiej i niemieckiej wersji językowej, towarzyszyszącej Międzynarodowym Targom Książki w Lipsku. Współautorka koncepcji ( z Grzegorzem Musidlakiem) wystawy oraz autorka komentarza  słownego do wystawy oraz jej kurator (Instytut Polski w Lipsku, 10 marca – 15 kwietnia 2005).

Dzieło Czesława Miłosza w przekładzie – warsztaty translatorskie. Koncepcja i organizacja warsztatów dla tłumaczy w ramach I Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej. Prowadzenie warsztatów razem z Magdą Heydel. (Kraków, 12 maja 2005).

Czesław Miłosz. Work in translation. Translators’ debate. Przygotowanie debaty tłumaczy na temat recepcji dzieła CM w literaturach obcych w ramach IV Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Koncepcja, współ-organizacja i prowadzenie. Kraków, Villa Decjusza, 5 lipca 2005. Udział wzięli tłumacze: Bogdana Carpenter, Renata Czekalska, Laurence Dyevre, Olga Glondys, Hatif Janabi, Bernd Karwen, Tomasz Korzeniowski, Anatol Roitman, Katarina Šalamun-Biedrzycka.

Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło. Czesław Miłosz. 1911-2004. Life and Work. Przygotowanie angielskiej wersji językowej wystawy i prezentacja podczas IV Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Kraków, Villa Decjusza 3-16 lipca 2005.

Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło. W rocznicę Nobla i „Ocalenia”. Przygotowanie dodatkowych 15 tablic wystawy w związku z 60 rocznicą ukazania się tomu CM Ocalenie oraz 25 rocznicą otrzymania przez CM nagrody Nobla. Współautorka koncepcji (z Grzegorzem Musidlakiem) wystawy oraz autorka komentarza słownego do wystawy. Otwarcie: Urząd Miasta Krakowa: 14 października 2005. Czynna do 23. 10. 2005. Następnie eksponowana od 1 grudnia 2005 do 6 stycznia 2006 w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha z towarzyszeniem wykładów A. Kosińskiej. Wystawę, w Centrum Manggha odwiedziło około 1 500 osób (według danych Centrum Manggha).

Wystawa gościła ponadto, w związku z 25 rocznicą pierwszego przyjazdu Miłosza do Polski, w: Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie, maj 2006; w Urzędzie Miasta w Łomży, czerwiec 2006; Muzeum im. J.Czechowicza w Lublinie, czerwiec 2006; Muzeum im. K.I. Gałczyńskiego w Piszu, czerwiec-lipiec 2006; w Dworku Białoprądnickim w Krakowie październik-10 grudnia 2006.

W latach 2006-2009 specjalistyczne prace badawczo-archiwizacyjne oraz bio-bibliograficzne w krakowskim oraz amerykańskim archiwum Czesława Miłosza. Przygotowanie projektu badawczego oraz prowadzenie prac.

Od 2002 roku prowadzę systematyczne prace badawcze i kwerendy archiwalne (również dotyczące materiałów ikonograficznych) w archiwach polskich (publicznych i prywatnych) w związku opracowaniem kalendarza życia i dzieła Czesława Miłosza.

Uporządkowanie spuścizny malarskiej ojca, Jana Czesława Kosińskiego (1932-1999): akwarel, pasteli, szkiców, wycinanek oraz notatek. Opracowanie noty bio-bibliograficznej. Przygotowanie wystawy wycinanek w Centrum Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz reprodukcji niektórych prac w formie kart pocztowych.

IX. Ważniejsze referaty i wykłady.

Comiesięczne wykłady na temat współczesnej literatury polskiej i obcej oraz prowadzenie spotkań z autorami w ramach cyklu pt. „Moda na czytanie”, prowadzonych w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie w okresie: grudzień 1995 – marzec 1998 roku.

„Być pisarką w dzisiejszej Polsce”. Wprowadzający i wiodący referat podczas polsko-duńskiego seminarium literackiego zorganizowanego przez Duński Instytut Kultury w Gdańsku wraz z Centrum Informacji o Literaturze w Kopenhadze pt. „Być pisarką w dzisiejszych czasach”, Sopot, 30 września– 1 października1995 roku.

„Nikomu nieznana bohema”. Referat wprowadzający podczas II Sesji Redaktorów Pism Literackich i Społeczno-kulturalnych pt. „Wokół Bałtyku”, Gdańsk 20-21 października 1995 roku.

„Nowa współczesna proza polska”. Wykład na seminarium dla bibliotekarzy pt. „Polska literatura współczesna – próba charakterystyki”. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie, 23 maja 1996 roku.

„Poezja barbarzyńców. Rzecz o twórczości Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły, Miłosza Biedrzyckiego i innych”. Wykład na seminarium dla bibliotekarzy pt. „Polska literatura współczesna – próba charakterystyki”. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie, 20 czerwca 1996 roku.

„Dlaczego na Uniwersytecie Jagiellońskim nie ma studiów kobiecych?”. Referat na sesji „100 lecie obecności kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim”, Kraków, październik 1997 roku.

„Mistyfikacje kobiecości w polskiej (męskiej) prozie współczesnej”. Referat na sesji pt. „Mistyfikacje kobiecości”, Kraków, 29-30 maja 1998 roku.

„Miłosz jakiego nie znamy”. Wykład w Bibliotece Publicznej w Rybniku, 12 czerwca 2001 roku.

Cykl wykładów o życiu i dziele Czesława Miłosza oraz o warsztacie twórczym późnego Miłosza prowadzonych od jesieni 2004 roku do czerwca 2016 roku w mieszkaniu i archiwum Czesława Miłosza w Krakowie oraz w szkołach i ośrodkach kultury w Polsce.

„Czesław Miłosz. Życie i dzieło.” Wykład dla bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie, 5 maja 2006 roku.

Prowadzenie spotkania z Anitą Nair (znaną pisarką z Indii), w ramach Festiwalu Literatury Popularnej POPLIT, Kraków: 3 czerwca 2005 roku.

Cykl wykładów towarzyszących wystawie „Czesław Miłosz. 1914-2004. Życie i dzieło. W rocznicę Nobla i Ocalenia.” Kraków: Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej, październik 2005 – styczeń 2006 roku.

„Miłosz – poeta, którego ochrzczono”. Wykład zorganizowany przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 26 marca 2009 roku.

„Bibliografia Miłosza. Miłosz w bibliografii.” Wykład na seminarium dla bibliotekarzy. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie, Filia: Biblioteka na Kozłówce, 10 grudnia 2009 roku.

„Czesława Miłosza The History of Polish Literature (1969) – Historia literatury polskiej (1993, 2010) – Geschichte der polnischen Literatur (1983)ˮ. Wykład towarzyszący promocji reedycji „Historii literatury polskiejˮ Czesława Miłosza w tłumaczeniu Artura Mandla na j. niemiecki. Lipsk: Instytut Polski, 13 marca 2014 roku. Tłumaczenie wykładu na j. niemiecki: Bernd Karwen.

X. Ważniejsze rozmowy na temat Czesława Miłosza przeprowadzone z A. Kosińską

(oprócz włączonych do książki Rozmowy o Miłoszu. Zob. V. Publikacje książkowe).

„Moj život s nobelovcemˮ, rozmawia: Adisa Bašić, z j. polskiego na j. bośniacki przetłumaczyła Marina Trumić, „Slobodna Bosnaˮ, Sarajevo, 4 grudnia 2008.

„Trzecia żona Miłoszaˮ, rozmawia: Elżbieta Pawełek. „Vivaˮ z 19 sierpnia 2010, nr 17 (353).

„W jakimś sensie Miłosz był idealistąˮ. Rozmawiają w mieszkaniu pisarza: Emilia Kolinko, Tomasz Jędrzejewski i Katarzyna Grabarczyk, „Przegląd powszechnyˮ, styczeń 2011, nr 1 (1073). Przedruk w: „Almanach Prowincjonalnyˮ, kwiecień 2011, nr 1 (13). W przekładzie na j. litewski Kazysa Uscili: „Miłoszas buvo ir idealistasˮ, Metai 2011 lapkritis 11, Vilnius.

„Zwykle wstawał rano i zapisywał wierszˮ. Rozmawia Ryszard Kozik. „Spacerownik Miłosz w Krakowie. Dodatek do Gazety Wyborczejˮ, 5 maja 2011.

„Niespokojny duch Miłosz i jego sekretarkaˮ. „Oponowościˮ, kwiecień-maj-czerwiec 2012, nr 2.

„Szymborska, Miłosz, Lem i ich pierwsi sekretarzeˮ. Rozmawia: Renata Radłowska. „Gazeta Wyborczaˮ z 29 marca 2013.

Rozmowa z Elżbietą Wojnarowską w Księgarni Matras, 9 czerwca 2015, zarejestrowana przez Kanał Telewizji Internetowej Matras i dostępna: https://www.youtube.com/watch?v=u8FHDpL5yqI.

„Umierałam z Miłoszemˮ. Z Agnieszką Kosińską rozmawia Donata Subbotko. „Książki. Magazyn do czytaniaˮ, grudzień 2015 nr 4 (19).

„Miłosz mistycznyˮ. Rozmawia Ewa Zdrojkowska. VariArt, 2015 nr 4.

„Skutki uboczne nieśmiertelnościˮ. Z Agnieszką Kosińską rozmawia Urszula Wolak, w: „Dziennik Polski. Magazyn reporterów Dziennika Polskiegoˮ, Wielkanoc 25.03. 2016, nr 71.

„Geniusz jest kwestią koncentracji”. Rozmawia Mirosław Witkowski. „Zamkowe propozycje kulturalne”, Szczecin, listopad 2017.

„20 metu su Miloszu”. Rozmawia Jolanta Miškinyte, „Moteris” 2019, nr 1. Przedruk wersji w jęz. polskim w: „Pamiętnik Literacki” Londyn czerwiec 2019 (tom LVII) pt. „20 lat z Miłoszem”.

XI. Filmy dokumentalne i audycje radiowe na temat Czesława Miłosza z udziałem A. Kosińskiej i przy jej wsparciu merytorycznym.

„Czesław Miłosz in memoriamˮ. Reżyseria: Aleksandra Czernecka, Telewizja Polska 2004.

„Spotkania z Czesławem Miłoszemˮ. Wydawnictwo Literackie, Realizacja: Maciej Chłopicki, 2010.

„Wiek Czesława Miłosza. The Age of Czeslaw Milosz. Česlovo Milošo Amžiusˮ. Reżyseria: Juozas Javaitis. Produkcja: Teresa Ziboliene i Media Kontakt, 2012.

„Miłoszˮ. Reżyseria: Katarzyna Gondek. Producent: Agnieszka Traczewska, 2013.

„Was groß war, hat sich als klein erwiesenˮ Czeslaw Milosz von Grace Yoon, Deutschlandfunk, 2015.

XII. Nagrody.

Dla książki „Miłosz w Krakowieˮ:

Krakowska Książka Miesiąca Grudnia 2015

Książka Roku 2015 Magazynu Książki w dziedzinie Literaturoznawstwo.